رپ

استودیو رپ

بخشی از نمونه آثار ضبط شده و میکس شده در استودیو رپ سین آوا

جهت گرفتن وقت ضبط و میکس مسترینگ لطفا از 48 ساعت قبل با شماره 09906166026 تماس بگیرید.

دانلود آهنگ جدید معتقد به نام دشت نرگس میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید ,Motaqed .نام ترک :khiaboon میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
نام رپر : رادیکال .. میکس شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید evan .نام ترک :Paiz e badi میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید Motaqed .نام ترک : LOTFAN . میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ جدید چریک به نام ماه ناز میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ جدید تایسون به نام تلسم .. میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ جدید چریک به نام پر پرواز .. میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید چریک به نام پدر میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
نام رپر : پارسا .. میکس شده در استودیو رپ سین آوا
نام رپر : حسین HR.. میکس شده در استودیو رپ سین آوا
چرا؟
نام رپر : حسین HR.. میکس شده در استودیو رپ سین آوا
نازی ها
نام رپر : SHERVIN.. میکس شده در استودیو رپ سین آوا