تازه های رپ

آهنگسازی و میکس مسترینگ رپ
استودیو رپ سین آوا

لینک ارتباط با استودیو رپ ، ضبط صدا و آهنگسازی میکس مسترینگ

آهنگ رپ جدید Me1aj .نام ترک oon manam میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید امیر حسین 031 .نام ترک فرق سبک rnb ساخت بیت و میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید پارسا .نام ترک بودنت عادی شد میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید پارسا .نام ترک بودنت عادی شد ساخت بیت و میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید ایلیا نام ترک شیخ میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید ایلیا نام ترک نعم میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید storm نام ترک نبض میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدیدabolfazl نام ترک ..ساخت بیت و میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا

آهنگ رپ جدید Motaqed .نام ترک :khiaboon میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید ,Motaqed .نام ترک :khiaboon میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید evan .نام ترک :Paiz e badi میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
استودیو آهنگ سازی غرب تهران

دانلود آهنگ جدید پارسا به نام 1:25 میکس و مسترینک در استودیو سین آوا
دانلود آهنگ جدید فرهاد به نام خاطره میکس و مسترینک در استودیو سین آوا
استودیو رپ در غرب تهران
دانلود آهنگ جدید فرهاد به نام baby میکس و مسترینک در استودیو سین آوا
استودیو آهنگسازی استودیو غرب تهران
دانلود آهنگ جدید حاج عباس به نام کارما میکس و مسترینک در استودیو سین آوا
دانلود رپ جدید معتقد به نام دشت نرگس میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
دانلود آهنگ جدید معتقد به نام دشت نرگس میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید چریک به نام ماه ناز میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ جدید چریک به نام ماه ناز میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید Unknown Ft Poker .نام ترک : 88 . میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
Unknown Ft Poker
آهنگ رپ جدید Unknown Ft Poker .نام ترک : 88 . میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید Motaqed .نام ترک : LOTFAN . میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید Motaqed .نام ترک : LOTFAN . میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید چریک به نام پدر میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید چریک به نام پدر میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
استودیو رپ غرب تهران
استودیو صدابرداری 
استودیو میکس و مسترینگ
رپ جدید شروین میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
رپ جدید چریک به نام پر پرواز .. استودیو ضبط صدا و میکس و مسترینگ 
استودیو رپ سین آوا
آهنگ جدید چریک به نام پر پرواز .. میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
بیت جدید تایسون به نام تلسم .. میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
بیت رایگان
آهنگ جدید تایسون به نام تلسم .. میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ رپ جدید RADIKAL .. میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ جدید RADIKAL .. میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ جدید PARSA .. میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ جدید حسین HR .به نام جغد . میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ جدید حسین HR .. به نام چرا ؟ میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا
آهنگ جدید ABOLFAZL FIT SADRA .. به نام تجسم میکس و مسترینگ شده در استودیو رپ سین آوا